Viden

Som et led i vores forskning, vil der løbende blive udgivet artikler fra fakultetet i joint action. Du kan her på siden hente artiklerne gratis.

Herunder vil du finde et bredt udsnit af artikler, bøger og lignende, som alle er forfattet af fakultet i joint action. For at få adgang til hele dette videns-bibliotek, skal du blot tilmelde dig joint action news som er vores nyhedsbrev. Tilmelding kan ske nederst på siden. Efter tilmelding giver din e-mailadresse dig automatisk mulighed for at hente artiklerne.

  • Alle
  • Artikler
  • Bøger
  • Nyhedsbreve
Filtrér efter kategori:
Ny bog om Relationel Kapacitet

Denne bog handler om et emne, der optager rigtig mange offentlige ledere (og sikkert ledere fra...

Hent artikel
Ny bog om Relationel Kapacitet
Sammenhæng i offentlige organisationer

Denne bog handler om et emne, der optager rigtig mange offentlige ledere (og sikkert ledere fra mange andre områder: Hvordan kan vi forstå og arbejde med at skabe bedre resultater der, hvor opgaverne er mest komplekse, og hvor udfordringerne er størst, og hvor ingen enkelt faggruppe slår til alene?

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Samarbejde på tværs af stærke fag-enheder

Stærke fag-enheder har skabt offentlige organisationer med stærke søjler og store udfordringer,...

Hent artikel
Samarbejde på tværs af stærke fag-enheder
Interviewundersøgelse blandt kommunale chefer og direktører

Stærke fag-enheder har skabt offentlige organisationer med stærke søjler og store udfordringer, når det gælder samarbejdet på tværs. De mest komplekse og udfordrende opgaver kræver en meget høj grad af tværfaglig tilgang og en dynamisk og helhedsorienteret opfattelse af de enkelte fagområders opgave.

Joint Action har gennemført en undersøgelse blandt 60 kommunale chefer om udfordringer og løsninger i arbejdet med at sikre en stærk tværgående indsats.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Et systemisk fundament for relationel praksis - tre generationer af relations-forståelse

Uddrag fra artiklen: Gennem de seneste år har vi gennem vores egen forskning og praksis...

Hent artikel
Et systemisk fundament for relationel praksis - tre generationer af relations-forståelse

Uddrag fra artiklen: Gennem de seneste år har vi gennem vores egen forskning og praksis arbejdet med at videreudvikle systemisk inspireret teori og praksis (Hornstrup & Johansen 2013, Storch 2012, 2015). Vi har bl.a. været involveret i en lang række projekter, hvor fokus har været på ledelse af de komplekse tværgående opgaver.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Uddrag fra: Udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog

Uddraget handler om udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog som I mange...

Hent artikel
Uddrag fra: Udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog

Uddraget handler om udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog som I mange organisationer spiller en vigtig strategisk rolle, når det gælder om at udvikle og synliggøre den enkelte medarbejders viden.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Mod mere og bedre velfærd gennem dialogisk organisationsudvikling

Årets første nummer af Relationel Praksis er denne gang et temanummer med titlen: “MOD...

Hent artikel
Mod mere og bedre velfærd gennem dialogisk organisationsudvikling
God erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune

Årets første nummer af Relationel Praksis er denne gang et temanummer med titlen: “MOD MERE OG BEDRE VELFÆRD GENNEM DIALOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING”.

Temanummeret er dedikeret til at beskrive de gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune – „Sammen finder vi ud af det“. Med ambitionen om at skabe et nyt samarbejde med borgere og andre aktører, bidrager „Sammen finder vi ud af det“ til udviklingen af en ny velfærdstænkning og –praksis i kommunen, hvor borgerens ønsker til eget liv og egne kompetencer er blevet sat i centrum for den kommunale indsats.

Som altid er Relationel Praksis skabt som inspiration til praktikere fra praktikere inden for ledelse og organisationsudvikling – understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Relationel Praksis

I dette tidskrift kan du læse om, hvordan en døgninstitution ledte en kulturændring fra...

Hent artikel
Relationel Praksis
– tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling

I dette tidskrift kan du læse om, hvordan en døgninstitution ledte en kulturændring fra privatperson perspektivet til organisationsmedlemsperspektivet. Ydermere om Kenneth Gergen og Mary Gergen's bidrag, som handler om relationel velfærd og positiv aldring. Tredje artikel er om ledelse og relationel velfærd og skrevet af Carsten Hornstrup i samarbejde med Lars Bo Jespersen og formidler, hvordan Varde Kommune øgede deres relationelle koordinering med 30%. Dernæst beskriver Jacob Storch spændingsfeltet mellem instrumentalitet og artistiske performative praksisser. Og til sidst belyser Mads Brandsen det aktuelle begreb om synlig læring. I de kommende numre af Relationel Praksis vil der indgå mindre praksisfortællinger, som er korte (1-3 sider) konkrete eksempler på spændende erfaringer, som har gjort en forskel. Har du selv en god fortælling fra din praksis eller kender du eksempler, der kan inspirere andre, så må du meget gerne kontakte os. Vi hjælper gerne med at få fortællingerne på papir, så de kan blive spredt efter fortjeneste. Vi modtager stadig gerne artikler i den traditionelle form.

 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Vi vil også snyde problemet

Denne artikel udfolder, hvordan en ressourcefokuserende og narrativt orienteret ...

Hent artikel
Vi vil også snyde problemet
Socialpædagogik på Brohuset 2.0

Denne artikel udfolder, hvordan en ressourcefokuserende og narrativt orienteret pædagogik kan se ud i praksis baseret på hverdagens observationer ved døgninstitutionen Brohuset i Middelfart Kommune. Artiklen hvordan en relationel og borgerrettet velfærdspraksis danner konturerne for en ny socialpædagogik, som har gjort en positiv forskel for ikke bare børnene på Brohuset, men for institutionen som helhed.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Presentation: Social Impact Relational Welfare

I denne artikel kan du læse mere om Social Impact af Relational Welfare. Hør om konkrete...

Hent artikel
Presentation: Social Impact Relational Welfare

I denne artikel kan du læse mere om Social Impact af Relational Welfare. Hør om konkrete forandringsprojekter, hvor borgerinddragelse og samskabelse er højnet og få del i nyeste forskning på området.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Del 2: Ledelse i det offentlige - kontrol er godt tillid er billigere

Danmark står øverst på listen med de mest tillidsfulde folk. Dette er med til at minimere...

Hent artikel
Del 2: Ledelse i det offentlige - kontrol er godt tillid er billigere

Danmark står øverst på listen med de mest tillidsfulde folk. Dette er med til at minimere udgifter til bureaukratiske kontrolsystemer og dermed også den reducere den organisatoriske friktion, hvilket i sidste ende kan aflæses rent økonomisk i form af en positiv afsmitning på bundlinjen. På den måde er tillid og høj social kapital et meget vigtigt aktiv, der bør stå helt central på den ledelsesmæssige dagsorden. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Del 1: Ledelse i det offentlige - kontrol er godt tillid er billigere

Danmark står øverst på listen med de mest tillidsfulde folk. Dette er med til at minimere...

Hent artikel
Del 1: Ledelse i det offentlige - kontrol er godt tillid er billigere

Danmark står øverst på listen med de mest tillidsfulde folk. Dette er med til at minimere udgifter til bureaukratiske kontrolsystemer og dermed også den reducere den organisatoriske friktion, hvilket i sidste ende kan aflæses rent økonomisk i form af en positiv afsmitning på bundlinjen. På den måde er tillid og høj social kapital et meget vigtigt aktiv, der bør stå helt central på den ledelsesmæssige dagsorden. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
En systemisk organisation
  • Uddrag af bogen En Systemisk Organisation – kollaborativt lederskab,...
Hent artikel
En systemisk organisation
kollaborativt lederskab, genbeskrivelse og evolutionære måder at blive til på
  • Uddrag af bogen En Systemisk Organisation – kollaborativt lederskab, genbeskrivelse og evolutionære måder at blive til på: Kapitel 4 – om uperfekt lederskab
Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Relationel velfærd

Slides fra Jacob og Andreas' seminar 18/8-15

Hent artikel
Relationel velfærd
Transitionbevægelser i den offentlige sektor

Slides fra Jacob og Andreas' seminar 18/8-15

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Generativitet i forandringsprocesser

Slides fra Kunos foredrag 9/6-15

Hent artikel
Generativitet i forandringsprocesser

Slides fra Kunos foredrag 9/6-15

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Relationel koordinering

Carsten Hornstrups slides fra joint actions reception 26/5-15

Hent artikel
Relationel koordinering
Slides fra 26/5

Carsten Hornstrups slides fra joint actions reception 26/5-15

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Ledelse af Relationel Koordinering

Uddrag af bogen: Første kapitel og introduktion til relationel koordinering

Hent artikel
Ledelse af Relationel Koordinering
– omkring kerneopgaven i offentlige organisationer

Uddrag af bogen: Første kapitel og introduktion til relationel koordinering

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Forskningsprojekt: Ledelse af Relationel Koordinering

Et forskningsprojekt under ledelse af Carsten Hornstrup i samarbejde med Jody Gittell og...

Hent artikel
Forskningsprojekt: Ledelse af Relationel Koordinering
En strategisk tilgang til udvikling af kvalitet og effektivitet omkring kerneopgaven i offentlige organisationer

Et forskningsprojekt under ledelse af Carsten Hornstrup i samarbejde med Jody Gittell og Relational Coordination Research Collaborative 

 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Inkluderende fællesskab og lederskab

Igennem de sidste ti år har man i Danmark bevæget skolen fra begreber om den 'rummelige...

Hent artikel
Inkluderende fællesskab og lederskab

Igennem de sidste ti år har man i Danmark bevæget skolen fra begreber om den 'rummelige folkeskole' (Undervisningsministeriet, 2003) til i dag at tale om inklusion. Der synes at være en fortløbende opmærksomhed på at sikre, at vi har en folkeskole, som er i stand til at 'rumme' de variationer af adfærd og perspektiver, som findes i alle sammenhænge, hvor mennesker skal være sammen (baseret på Salamca-erklæringen, 1994). Denne ambition krydres sideløbende med en økonomisk virkelighed, hvor besparelse ofte kædes sammen med begrundelserne for inklusion, altså at vi inkluderer stadig mere for at skabe besparelser, nogle gange under retoriske greb som for eksempel 'omlægning af ressourcer'. Der er flere udlægninger end denne modsætning, blot er vores pointe, at den er hyppigt forekommende og stærkt vedkommende for mange i skolen.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Re-description

At the time of the general economic downturn in 2008/9, Storch (one of the authors of this...

Hent artikel
Re-description
A Source of Generativity in Dialogic Organization Development

At the time of the general economic downturn in 2008/9, Storch (one of the authors of this article) was asked (due to his position as director and founder) to give his account of the market outlook at a staff meeting in our company, a Scandinavian consulting firm whose OD Practice is based on the systemic tradition (Bateson, Maturana, and Varela, the Milano School, etc.) and social constructionism (Gergen, Cooperrider, etc.). Storch’s immediate concern at the time was with how media and politicians were continuously talking about a recession and with it all the numbers and statistics that supported that label. He was concerned about how the cacophony of worried voices could result in a foggy, anxiety-provoking experience of the situa- tion and the impact that would have on his employees and the firm.

In this article we will describe an approach to leadership and organization development that turned that situation from one of depressed anxiety to one of energized optimism. We will describe a source of generativity in OD (Bushe, 2007; 2013), called re-description, which is performed through the combined use of irony and metaphors, based on the philosophy of Richard Rorty (1979, 1989, 1991, 1999). Despite the fact that Rorty has had a heavy impact on the socalled “postmodern turn” within humanities and social sciences, it is uncommon to use him in OD (with a few exceptions such as Tsoukas & Chia, 2002). For that reason this article is divided into four parts: Part one introduces Rorty and his considerations concerning transformational change; part two works out the inner relation between irony and metaphor; part three reports on a case where Rorty was used for OD; while part four discusses both possibilities and challenges when carrying out this Rortyrian approach in the field of OD. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Gentagelse vs. Genbeskrivelse

Coachingfeltet flyder over med metoder og teknikker til udvikling i og af samtaler. Men sjældent...

Hent artikel
Gentagelse vs. Genbeskrivelse
Om forholdet mellem instrumentelle og artistiske praksisser

Coachingfeltet flyder over med metoder og teknikker til udvikling i og af samtaler. Men sjældent stilles der kritisk lys på metodernes grænser og begrænsninger, og diskuteres en metodes begrænsninger gøres det stort set altid for at pege på et alternativ. Heroverfor peger vi i artiklen på, med afsæt i Rorty’ s neopragmiatisme, at der er noget principielt uforeneligt mellem på den ene side idealet om coaching som en frisættende praksis og på den anden side tanken om, at frisættelsen kan ske ved at samtalen følger en bestemt struktur. Artiklen slutter af med, stadig med Rorty, at pege på metaforen, improvisationen og ironien som alternative frihedsunderstøttende samtalepraksisser. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
intensify connections/ multiply life!

En række eksempler på konkrete events lavet med målet at fremme perfomativ ledelse.

Hent artikel
intensify connections/ multiply life!
Examples of perfomative leadership training

En række eksempler på konkrete events lavet med målet at fremme perfomativ ledelse.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
'Good enough', 'Imperfect', or situated leadership:

Can practising and knowing be exhibited, not as separate entities, but as a single, multi-...

Hent artikel
'Good enough', 'Imperfect', or situated leadership:
Developing and sustaining poised resourcefulness within an organization of practioner-consultants

Can practising and knowing be exhibited, not as separate entities, but as a single, multi-dimensional, entwined activity? We think they can. In this paper, we want to explore the possibility of there being for us, as living beings, many more immediate and unreflective bodily ways of being related to our surroundings than the ways that have become conspicuous to us in our more cognitive reflections – ways of orienting ourselves to the others and othernesses around us that can become directly known to us within the unfolding dynamics of both our, and their, bodily movements in the course of our engaged intra-actions with them.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Interstices

This paper introduces Nicolas Bourriaud’s concept Interstice and highlights the...

Hent artikel
Interstices
- spaces for becoming-other

This paper introduces Nicolas Bourriaud’s concept Interstice and highlights the possibilities of using this concept as a process application for working actively and reflectively with the aesthetic-material dimension in the fields of systemic process consultation and participatory innovation. The concept originates from Bourriaud’s description of Relational Aesthetics and is a metaphor for a specific inter- human arena of exchange offering possibilities for social interactions and relations other than those offered by the surrounding environment. Using non-representational theory we outline how Interstices – through affective and pre-cognitive dimensions as well as the generative force of space and aesthetics – potentially open up passages for new experiences and patterns of interaction. Based on three examples of experienced Interstice from a process consultant training programme, we propose an emerging framework for operationalizing the notion of Interstice in practice. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Anerkendelse uden underkendelse

Stadig flere organisationer definerer sig selv som anerkendende kulturer og arbejdsfællesskaber...

Hent artikel
Anerkendelse uden underkendelse

Stadig flere organisationer definerer sig selv som anerkendende kulturer og arbejdsfællesskaber. I rigtig mange tilfælde medfører det en mere åben kommunikation mellem ledere og ansatte, et løft i den generelle omgangstone i organisationen og dermed et bedre miljø for udvikling og læring. Men der er også en bagside: Vi møder stadig flere medarbejdere, der har en følelse af at blive underkendt, når de i deres organisation kommer med forespørgsler eller kritik af aktivite- ter. Disse medarbejdere taler på forskellige måder om en oplevelse af, at den anerkendende omgangstone bliver brugt imod dem. Oplevelsen ligger i tråd med den voksende kritik fra forskellige sider af anerkendelse som ledelsestilgang. Kritikken antager forskellige begrebsformer – intimteknologier, skjult magt, blød disciplinering, mv. – og kredser på forskellig vis om det problematiske i at udfolde en anerkendende kommunikation i en relation der er præget af et ulige magtforhold, som det er tilfældet mellem leder og medarbejder. Det er en meget væsentlig tematik som vi kort vil komme rundt om i denne artikel. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
5F modellen - en struktur for coachingsamtaler

Artikel bragt i Ledelse i udvikling nr. 3 2007

Er du leder, vil du med meget stor...

Hent artikel
5F modellen - en struktur for coachingsamtaler

Artikel bragt i Ledelse i udvikling nr. 3 2007

Er du leder, vil du med meget stor sandsynlighed blive stillet over for udfordringen, at skulle coache dine medarbejdere. Og du vil sikkert på et tidspunkt opleve, at det slet ikke er så simpelt at skabe en udviklende effekt, som jo er hele pointen med coachingsamtalen, udelukkende ved at kommunikere gennem spørgsmål. Så et naturligt spørgsmål er: Hvordan griber jeg det egentlig an? Det spørgsmål er der en bred vifte af mulige svar til; vi vil her præsentere et, der er på samme tid relativt enkelt og utroligt virkningsfuldt. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Skab udvikling ved hjælp af videnspiraler

Organisationer er klogere end enkeltindivider. Forstået på den måde, at den samlede mængde...

Hent artikel
Skab udvikling ved hjælp af videnspiraler

Organisationer er klogere end enkeltindivider. Forstået på den måde, at den samlede mængde viden i enhver organisation overstiger den viden, det enkelte individ i organisationen sidder inde med. Samtidig er store dele af den viden ofte indlejret i organisationen som ’tavs’ viden; procedurer og arbejdsgange, der er blevet til rutiner, som der ikke længere stilles spørgsmålstegn ved.

Det er derfor en stor og relevant udfordring for alle virksomheder og organisationer, at finde metoder til at bringe den tavse viden frem i lyset og give den et eftersyn med henblik på at undersøge, om der skulle være andre og mere hensigtsmæssige måder at gøre tingene på. Her kommer et bud på en sådan metode. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Ikke et ord om sygefravær

Følgende er en artikel, der er blevet til på basis af en række spørgsmål, som blev stillet til...

Hent artikel
Ikke et ord om sygefravær
- en praksisbeskrivelse af erfaringer fra et udviklingsprojekt, der gennem fokus på tilstedeværelse, arbejdsglæde og nærvær fik sygefraværet til at falde med 27%!

Følgende er en artikel, der er blevet til på basis af en række spørgsmål, som blev stillet til tre af de i projektet implicerede parter. Silkeborg Kommune repræsenteret ved Aase Krag- Petersen fra personaleafdelingen, Inge Bank tidligere områdechef i ældreplejen (i dag ældrechef i Hedensted Kommune) og proceskonsulent og supervisor Jacob Storch fra ATTRACTOR. Spørgsmålene er sidenhen systematiseret og redigeret af Andreas Juhl og Jacob Storch. I svarene fra de adspurgte er der dog kun foretaget minimale redaktionelle ændringer.

Hele projektet er opbygget omkring en anerkendende systemisk tænkning om organisatoriske forandringsprocesser. Artiklen vil behandle denne arbejdsform indirekte, for mere fyldestgørende præsentation henvises til artiklens forfattere. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Coaching - at være gamemaster

I denne artikel bliver der redegjort for den coachingforståelse, som der er blevet ...

Hent artikel
Coaching - at være gamemaster

I denne artikel bliver der redegjort for den coachingforståelse, som der er blevet arbejdet med i de senere år og peger på de centrale, tekniske færdigheder (gamemasterfærdighederne), som opleves at få coachrollen til at leve og skabe resultater. Der bliver løbende inddraget forskellige eksempler til at illustrere teknikkerner, og til slut er der en større case, som beskriver coachingteknikkerne og tilgangene i praksis. 

Coaching er i dag et nøglebegreb indenfor ledelse og en af de centrale færdigheder i lederrollen. Grunden hertil er, at coaching modsvarer en række af tidens vigtigste ledelsesmæssige udfordringer, især i forbindelse med kompetenceudvikling og værdibaseret ledelse.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Al magt til folket?

Essayet belyser et centralt emne, som ledere ofte må forholde sig til i deres udfoldelse af...

Hent artikel
Al magt til folket?
- et sprogfilosofisk essay om magt i ledelse

Essayet belyser et centralt emne, som ledere ofte må forholde sig til i deres udfoldelse af deres ledergerning, nemlig spørgsmålet om magt. Emnet belyses via en sprogfilosofisk refleksion og via en kontekstanalyse af de centrale forudsætninger for at praktisere vellykket ledelse. Afslutningsvis vil vi tilbyde en perspektivering til forskellige former for viden, hvor vi igennem hele essayet vil tale for en kontekstualiseret forståelse af viden. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Narrativ Terapi

Inden for den systemiske tradition er der en række personligheder som i særlig grad har formået...

Hent artikel
Narrativ Terapi
"En "kendsgerning" er en død metafor"

Inden for den systemiske tradition er der en række personligheder som i særlig grad har formået at udskille sig fra mængden af praktikere ved på en original og banebrydende måde at bryde eksisterende tankemønstre og introducere nye metoder og rationaler som har inspireret andre behandlere verden over. To af disse personligheder er Michael White og David Epston.

Denne artikel stiller således skarpt på deres metode, der med en ikke-patologiserende stil har formået at løfte diagnosens tunge åg fra mange menneskers skuldre, og dermed bidraget til, at de har genvundet motivationen til at kæmpe mod både somatiske og psykosomatiske lidelser. Af samme årsag yder metoden et betragteligt bidrag til den traditionelle biomedicinske forståelse af mennesket og dermed også dets sygdomme, idet traditionel diagnoseforståelse og sygdomsbehandling hermed bliver udfordret.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien
Kapitel 4 fra bogen "Udviklingssamtaler i grupper" Man kan betragte arbejdet med udviklingen af...
Hent artikel
Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien
Kapitel 4 fra bogen "Udviklingssamtaler i grupper" Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et ‘tankerum’ eller et teoretisk rum og ud fra et ’metoderum’ eller praksisrum. I denne bog er praksisrummet beskrevet via en række cases. Det, der står tilbage er at beskrive tankerummet - eller det teoretiske fundament for dette arbejde. For mange af casene gælder, at den grundlæggende teoretiske inspiration til at arbejde med gruppesamtaler er hentet i den socialkonstruktionistiske teori – eller systemteorien. Denne teoriretning har sit udspring i studiet af biologiske systemer og nogle af de væsentligste ophavsmænd var den amerikanske zoolog og antropolog Gregory Bateson og den chilenske biolog Humberto Maturana. Foruden Bateson og Maturana kendes de to italienske familieterapeuter, Luigi Boscolo og Gianfranco Cecchin. Den systemiske teori er en erkendelsesteori, som anser virkeligheden som en sproglig konstruktion, der konstrueres i samtalen/dialogen mellem mennesker (Ølgaard, 1991).
Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...