Uddannelser

I joint action vil vi bestræbe os på løbende at udvikle, revidere og tilpasse vores træning og uddannelse, så vi står på kanten af os selv. Vi vil være konsulentbranchens foretrukne og bedste center for træning i konsultationens håndværk.

Uddannelser, som flytter os, er uddannelser, som har noget på hjerte og samtidig sin egen puls. Vi fornemmer straks, at der er noget på færde, vores sanser åbnes, og intensiteten pulserer via de samtaler, oplæg og øvelser, som vi bringes i.

Læring er meget mere end blot metoder og teorier, det er den aktive dannelse, indlevelsen i nye livs- og værensformer. Al tilegnelse af nye tanker og idéer handler om at genbeskrive sig selv og sin relation til verden på nye måder. Underviserne på disse kurser er nogle af de dygtigste og mest kompetente på markedet. De er nøje udvalgt til de specifikke opgaver, de varetager. Uddannelserne indeholder blandt andet følgende dannelsesspor: håndværksmæssige aspekter ved en konsultation, det instrumentelle versus det artistiske og det æstetiske, den professionelle praktiske dømmekraft samt iscenesættelse og performativitet.

Vi udbyder følgende uddannelser:

Relationel Koordinering 2.0

Ledelse af Relationel Kapacitet

Basisuddannelse i den professionelle konsultation

Tailored