Ledelse af Relationel Koordinering 2.0 - Relationel Kapacitet

Kom på et intensivt udviklingsforløb, som sætter dig/jer i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer. Få skabt mere sammenhæng omkring opgaveløsningen og styrk samarbejdsevnen på tværs med øget Relationel Kapacitet. Blive bedre til samskabelse i praksis og kom på forkant med ledelseskommissionens arbejde med at sikre bedre service for borgerne gennem stærkere faglighed blandt medarbejderne.

Vi har uddannelsen i både Aarhus og København.

Datoerne for Aarhus er følgende
Modul 1: 11. - 12. april
Modul 2: 16. maj
Modul 3: 11. - 12. juni
Modul 4: 21. august

Tilmeld dig her Uddannelse i Ledelse af Relationel Koordinering i Århus

Datoerne for København er følgende
Modul 1: 18 - 19. april
Modul 2: 17. maj
Modul 3: 13. - 14. juni
Modul 4: 22. august

Tilmeld dig her Uddannelse i Ledelse af Relationel Koordinering i København

Om uddannelsen

Uddannelsen bygger på nyere dansk og international forskning i ledelse af forandringer, relationer og performance. På uddannelsen omsættes forskningsresultaterne til konkrete analysemodeller og værktøjer, der kan understøtte en værdiskabende praksis.

Formål og udbytte

Uddannelsen har fokus på, hvordan du som leder eller konsulent kan udvikle dine kompetencer og blive endnu bedre til at analysere og lede samarbejdsprocesser på tværs af faglige og organisatoriske skel – med særlig fokus på:

  • At udvikle dine evner til at arbejde med Relationel Koordination i tværfaglige og tværsektorielle udviklings- og forandringsprocesser.
  • At arbejde med at øge den strategiske kompetence og skabe ejerskab og engagement i udviklingsprocesser.
  • At bruge de grundlæggende systemiske værktøjer til at understøtte de organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.

Litteratur

Uddannelsens grundbøger er Ledelse af Relationel Koordinering (Hornstrup & Madsen 2015) og Strategisk Relationel Ledelse (Hornstrup & Johansen 2013). Hertil kommer nyere artikler.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget med 6 undervisningsdage fordelt på 4 moduler på hhv. 2 x 2 dage og 2 x 1 dag. Desuden er der 3 netværksmøder, hvor deltagerne mødes og arbejder med uddannelsens temaer.

Modulernes indhold

Modul 1 – Introduktion til arbejdsprocessen Ledelse af Relationel Koordinering.

Modul 2 – Ledelse af tværgående arbejdsprocesser – at skabe strategisk kompetente bidragydere.

Modul 3 - Ansvarlighed gennem insisterende involvering.

Modul 4 – Udviklingsprocesser som kulturudvikling – rejsen stopper ikke.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet chefer, ledere og konsulenter, der arbejder med at udvikle og implementere komplekse tværorganisatoriske processer i praksis.

Undervisere

Konsulenter fra joint action.

Pris

24.500 kr. pr. deltager ekskl. moms.