Testimonials

Testimonials fra forbindelser og kunder

Jacob Storch er network director i vores netværk ‘HR - New Reality’, hvor han står for det faglige indhold - herunder koordinering af øvelser, diskussioner og keynotes fra eksterne eksperter. Netværket er for HR-professionelle med en god portion praktisk og strategisk HR-erfaring i bagagen. Blandt vores medlemmer er folk fra Rigspolitiet, Lego og Ecco. Jacob er altid utroligt velforberedt. Han er engageret og går til opgaven med en entusiasme, som er smittende. I vores evalueringer ligger Jacob konsekvent i toppen. Dertil er han behagelig at arbejde sammen med. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger af Jacob som ordstyrer og oplægsholder.

Stefan Yong Gildhoff, Director of Operations Networking by Innovation Lab

Dr. Jacob Storch is one of the most creative and important contributors to systemic-social constructivist theory, research and practice. I do not know of any other contributor who combines these three abilities: 1. To create and manage a major consultation business based on systemic & social constructivist principles. 2. To be a creative and highly effective consultant. 3. To contribute importantly to published scholarship and to teaching in his field.  His work is source of continuing enrichment to his colleagues and his field.

Vernon E. Cronen, Ph.D., Professor Emeritus, University of Massachusetts. Currently, Adjunct Faculty University of North Carolina, Wilmington

På Mandag Morgen har vi ved flere lejligheder brugt Jacob Storch til at belyse forandringens sprog, og hvordan ord og begreber påvirker forandringsprocesser. Jacob er en skarp og kyndig formidler, der bidrager med dybe indsigter i sprogets betydning for vores handlemuligheder i en professionel verden. Jacob har været med til både netværksmøder for kommunale direktører og på større konferencer i Mandag Morgens regi, og har altid vakt stor begejstring og ramt konteksten perfekt. Vi interviewede også Jacob til publikationen ”Veje til Ressourcedanmark – et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund” hvor han meget præcis beskriver, hvorfor det ikke bare er vigtigt, men helt afgørende, at man arbejder med sproget, når man vil skabe forandringer. Det budskab er der mange, der har taget til sig. Men jeg oplever, at de stadig kæmper med at lykkes i praksis. Der ved jeg, at Jacob også er stærk og jeg er sikker på, at der også fremover vil være mange, der får stor gavn af Jacobs evner.

Morten Hyllegaard. Direktør, Mandag Morgen Velfærd

Juridisk Service i Borgmesterens Afdeling, Aarhus Kommune havde i en årrække arbejdet på at få udviklet et stærkt fagligt miljø i kontoret. I 2012 var kontoret kommet til den erkendelse, at en stærk juridisk faglighed er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, forudsætning for at lykkes i en organisation, hvor juraen altid er et middel – aldrig målet i sig selv. Jeg kontaktede derfor Jacob Storch med et ønske om at udvikle vores juridiske rådgivning. Jacob tilrettelagde på den baggrund forløbet "Værdiskabende juridisk konsultation”, så teori og undervisning tog udgangspunkt i de udfordringer, medarbejderne og kontoret aktuelt stod over for, og med et fokus på at få præsenteret og øvet praktiske redskaber, der kunne hjælpe med at løse udfordringerne.

     Jacob brugte efterfølgende forløbet som case i sin artikel ”Enabling Change”. Det at Jacob koblede kontorets udvikling til en forskningsartikel har dels synliggjort, at vi er lykkedes med rigtig meget, og dels givet et særligt grundlag for at reflektere over vores egen udvikling, og dermed har vi fået et rigtig godt fundament for selv at kunne arbejde videre.

 

Vi har i forløbet fået øjnene op for, hvor afgørende det er for os at forstå, hvad der er vigtigt for vores politikere, vores ledelse og vores kollegaer. Vi er blevet mere opmærksomme på, at nysgerrighed fører helt andre steder hen end argumenter, og at nogle gange er det vigtigere at kunne stille de gode spørgsmål end at komme med de gode svar. Vi har fået en anden forståelse for modstand og frustrationer og fået redskaber til at blive bedre få aktiveret den viden og det engagement, der ofte ligger bag.

 

Vi har fået en fælles forståelse for, hvordan vi tænker, at Juridisk Service skal arbejde for at være og blive opfattet som en hjælpsom og værdiskabende enhed i vores organisation. Vi har fået en fælles viden om og et fælles sprog for, hvad vi skal gøre for at komme nærmere på vores mål. Vi har fået nogle helt konkrete og praktiske redskaber til at arbejde på nye og mere værdiskabende måder. Og ikke mindst har vi fået den nødvendige viden og træning til, at vi nu selv har modet til at arbejde videre og eksperimentere med nye måder at give juridisk rådgivning på.

     Jacobs store viden om systemisk teori kombineret med hans evne til at tage udgangspunkt i de mennesker og den organisation, han arbejder med, har gjort, at han fik sammensat et forløb, der ikke bare var et kursus, men som gjorde os i stand til reelt at ændre vores vaner og vores praksis. Vi havde ikke nået så langt på så kort tid uden ham. Vi er ikke perfekte og bliver det aldrig, men Jacob har været med til at gøre vores arbejde som kommunale jurister lettere og sjovere og ikke mindst - mere værdiskabende!

Maibritt Møller, chef for Juridisk Service, Aarhus Kommune