Sproget for succes

Jacob Storch holdt i sin tid som direktør i Attractor et foredrag om, hvorfor det er vigtigt at skabe et sprog i organisationen for de gode oplevelser. Alt for mange offentlige organisationer har skabt et sprog, der baserer sig på en undersøgelse af, hvad borgeren ikke kan og har brug for hjælp til. Vi har skabt et sprog for problemer. Forskning viser, at dette ikke skaber de bedste resultater.

Vi bør i stedet være opmærksomme på at skabe et sprog i organisationer, der har fokus på det positive og handlingsorienterede. I stedet for at diskutere skal vi skabe en praksis, der vil undersøge og skabe flerstemmighed. Når vi undersøger, bliver vi nysgerrige og engagerede i at se flere perspektiver. Slutteligt skal vi evne at balancere mellem tiden, vi bruger på at tænke for os selv og tiden, der bruges i relationen.

Hvis vi begynder at have disse opmærksomheder i vores arbejde, er vi ifølge Jacob Storch på vej mod at skabe en bevidsthed om, hvornår vi lykkes i vores praksis. Således arbejder vi sammen om at højne bevidstheden om den succesrige praksis, og således kommer vi ud af en fokusering på mangler og problemer hos borgeren.

Se mere på vores Youtubekanal