Relationel Velfærd

joint action er hovedarrangør på den Internationale Konference Relationel Velfærd 2016, der i år blev afholdt i Aarhus den 22.-24. juni. Læs mere omkring konferencen her: relationelvelfaerd.dk.

Som videnscenter forpligter vi os i joint action på at bidrage til at skabe en mere humancentreret velfærdstænkning og velfærdspraksis i organisationerne. Vi skal væk fra at tænke velfærd, som noget den offentlige sektor giver til borgerne. Velfærd er noget, der skabes sammen med borgerne – ved at tilbyde borgeren relationer. Men vi skal ikke blot tilbyde relationer – vi skal fortsat øge kvaliteten af disse relationer for sammen at skabe en positiv forskel i borgerens liv. Det er Relationel Velfærd – et ønske om at gøre velfærd til noget, der måles i gode liv. 

The welfare state is based on an outdated, transactional model, and needs to be replaced with something that is shared, collective and relational. (Hillary Cottam, in the article Relational Welfare)

Relationel Velfærd er, når borgere og professionelle møder hinanden og sammen ser både pragmatisk og holistisk på udfordringerne, som den enkelte står med. I dag er den stadig mere dominerende virkelighed for mange mennesker overalt i de moderne velfærdssamfund, at borgerne og civilsamfundet inddrages i udvikling og løsning af velfærdsopgaverne. Dette sker i et tempo med revolutionær karakter. Dagsordenen breder sig, og ideerne omsættes i større og større grad til praksis i landets kommuner.

Vores konsulentydelser

Ind i denne relationelle velfærdsdagsorden tilbyder vi i joint action flere konsulentfaglige ydelser. Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan indlede et udviklingsforløb i netop jeres organisation.

Her kan du læse om et af vores igangværende store udviklingsprojekter i Billund Kommune, der involverer hele kommunen i at udvikle en ny og mere borgercentreret velfærdspraksis og -kultur.

International konference Relationel Velfærd

Vi var i joint action igen i år hovedarrangører på den årlige Internationale Konference om Relationel Velfærd. Konferencen sætter rammen om tre intense dage, hvor forskere, praktikere, ledere, konsulenter og mange andre aktører i dagsordenen om Relationel Velfærd mødes for at dele og udvikle ny viden, nye tilgange og tiltag ind i feltet. 

Læs mere om relationel velfærd her: relationelvelfaerd.dk