Morgenmøde: Ledelseskommissionens anbefalinger i praksis

Inspirations- og informationsmøde – En praktikers perspektiv på ledelseskommissionens anbefalinger

Vi har fornøjelsen af at byde velkommen til medlem af Ledelseskommissionen Emma Winther, der til daglig er Centerleder på Kastaniehaven i Vejle Kommune. Emma har mange års erfaring med offentlig ledelse inden for ældreplejen, og blev i 2016 udpeget af Innovationsministeriet, som deltager i regeringens Ledelseskommission. Bl.a. med begrundelse i de resultater Emma har skabt gennem samarbejde og inddragelse.

”En ting er de store flotte ideer, men det der med at få det omsat til et hverdagssprog og noget, der er praktisk realiserbart, det håber jeg på, at jeg kan være med til”, siger Emma Winther.

 

Emma vil gøre os klogere på, hvordan vi kan omsætte nogle af Ledelseskommissionens anbefalinger til den daglige praksis. Hvad indebærer det eksempelvis for ledelse af de komplekse tværgående opgaver? Hvordan samarbejder vi med andre fagområder om at skabe sammenhængende forløb? Og hvilken ledelse kalder det på?

Information om deltagelse i forskningsprojekt:

Carsten Hornstrup informerer om vores nye udviklings- og forskningssamarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet. Udviklings- og forskningsprojektet har fokus på ledelsesopgaven omkring komplekse velfærdsopgaver.

Ambitionen med projektet er, at undersøge hvordan en koordineret ledelsespraksis kan udvikle effektiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen gennem en forstærket samarbejdskultur på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Carsten kan kontaktes efterfølgende hvis I har interesse i at deltage i projektet.

 

Program for morgenmødet:

09:00: Rundstykker

09:15: Ledelseskommissionen i praksis v. Centerleder Emma Winther

10:30: Information om forskningssamarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse v. Carsten Hornstrup

11:00:  Tak for i dag
 

Tid og sted:

8. november i Aarhus - på adressen Søren Frichs Vej 44D, DK-8230 Åbyhøj.

Tilmelding:

Skriv en mail til      - det er gratis at deltage, men husk at tilmelde dig. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen!