Ledelse af Relationel Koordinering

I joint action tilbyder vi Ledelse af Relationel Koordinering som både forsknings- og udviklingsprojekter. Hvis du har lyst til at høre mere om disse muligheder, så kontakt os endelig for mere information.

Det vigtigste håndværk for en leder i det felt vi med et engelsk begreb kalder Leadership, er evnen til at skabe resultater sammen med de mennesker, vi har ansvaret for at lede. Det handler om evnen til at skabe forståelige rammer og om at være transparent om baggrunden for beslutningerne. Det handler om at insistere på at de grupper, der skal implementere løsninger på nye udfordringer også er med til at udvikle løsningerne. Hvis det skal lykkes er disciplinen dialogisk ledelse helt central. Ikke fordi dialogen har værdi i sig selv – men fordi dialogen bringer os tættere på hinanden. Gode dialoger har den egenskab, at de opbygger gensidig forståelse og gensidig tillid og respekt – og samtidig er den aktive deltagelse med til at sikre, at deltagerne kan se meningen med det vi ønsker at ændre. 

Vil du vide mere om Ledelse af Relationel Koordinering, kan du læse første kapitel af Carsten Hornstrup og Mikkel Pilgaard Madsens bog Ledelse af Relationel Koordinering her.

Vi tilbyder udviklingsforløb

Vi tilbyder forløbet Ledelse af Relationel Koordinering, hvor der er fokus på at skabe værktøjer til denne form for ledelse. Forløbet gør de involverede ledere og medarbejdere til gode håndværkerne! Med Ledelse af Relationel Koordinering skabes der bedre organisatoriske forudsætninger for at kunne analysere og lede samarbejdsprocesser på tværs af faglige og organisatoriske skel – med særlig fokus på:

  • At udvikle dine evner til at arbejde med Relationel Koordination i tværfaglige og tværsektorielle udviklings- og forandringsprocesser.
  • At arbejde med at øge den strategiske kompetence og skabe ejerskab og engagement i udviklingsprocesser.
  • At bruge de grundlæggende systemiske værktøjer til at understøtte de organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.

Udviklingsforløb omkring Ledelse af Relationel Koordinering kan skaleres og tilpasses organisationen efter de aktuelle behov. Hvis du har lyst til at høre mere om disse muligheder, så kontakt os.

Booker du et møde med en af vores konsulenter, får du bogen Ledelse af Relationel Koordinering med derfra gratis.