Kursus i sammenhængende borgerforløb - Relationel Koordinering 2.0

Kursus i Relationel Koordinering 2.0 hjælper koordinatorer, team-ledere, proceskonsulenter med at facilitere kvaliteten frem i de tværgående relationer, som er så væsentlige for at lykkes godt i arbejdet med og omkring borgerne.

Om kurset

Med vores nye 2 dages kursus Relationel Koordinering 2.0 får du nogle stærke værktøjer til både at analysere og handle på de tværorganisatoriske udfordringer. Det er udviklet og afprøvet i danske offentlige organisationer, og dermed en velafprøvet intervention og praksis, der reelt gør det muligt for offentlige organisationer at lykkes med samarbejdet på tværs af fagligheder organisatoriske grænser og ledelsesmæssige grænser. Relationel Koordinering 2.0 hjælper koordinatorer, team-ledere, proceskonsulenter med at se organisationen fra et relationelt perspektiv. Det gør dig i stand til at facilitere kvaliteten frem i de relationer, der er så væsentlige for at lykkes godt i arbejdet med og omkring borgerne. Det gælder særligt der, hvor borgerne har mange berøringspunkter med offentlige organisationer. 

Et stærkt tværgående samarbejde skaber værdi hos borgerne – og er mere efterspurgt i offentlige organisationer end nogensinde før. Fundamentet, med stærke fagpersoner er tilstede, men er vi dygtige nok til at tale sammen og løse fælles opgaver på tværs af fag og organisatoriske strukturer? 

Dit udbytte på kurset Relationel Koordinering 2,0 – Sammenhængende borgerforløb

  • Du bliver bedre til samskabelse i praksis i forhold til borgeren.
  • Du lærer at udvikle og skabe et effektivt tværfagligt samarbejde.
  • Du får konkrete værktøjer og analysemodeller, der kan hjælpe dig med at få skabt betingelserne for, at din organisation tager livtag med nogle af jeres mest aktuelle udfordringer.
  • Du bliver en del af et intenst og fokuseret forløb, der er tilrettelagt i tæt kobling til den praksis, du agerer i.

Kursets opbygning

Kurset er opbygget med 2 adskilte undervisningsdage, hvor deltagerne kommer til at arbejde og træne casebaseret i egen organisation mellem dagene.

Forløbet er praksisnært

Vores egen forskning og konsulenterfaring har bragt os ind i maskinrummet i en lang række kommuner, hvor vi med analyser af den relationelle koordinering og opfølgningsprocesser har skabt et solidt og veldokumenteret grundlag for, hvad der virker og ikke virker i indsatserne for sammenhængende borgerforløb. Desuden trækker vi på den nyeste danske og internationale forskning omkring, hvordan man leder og skaber motivation i forandringsprocesser.

Dagene er opdelt, så der mellem dagene er mulighed for at komme hjem i praksis og afprøve og lære. Dermed kombineres det bedste fra forskningens verden med deltagernes egne erfaringer og udfordringer – og i fællesskab skabes et aktivt læringsrum, hvor vi deler resultater, viden og erfaringerne.

Litteratur

Artiklen Relationel Koordinering 2.0 (Hornstrup & Storch). Kursets supplerende litteratur er Ledelse af Relationel Koordinering (Hornstrup & Madsen 2015) og Strategisk Relationel Ledelse (Hornstrup & Johansen 2013).

Pris

7.495 kr. (Ekskl. moms)

Undervisere

Konsulenter fra joint action.

Datoer og tilmelding

Datoer Aarhus:

Dag 1: 13. november

Dag 2: 29. januar

Datoer København: 

Dag 1: 20. november

Dag 2: 30. januar

Tilmeld dig eller reservér din plads ved at sende mail til: - eller tilmeld din med linket

Tilmeld din nu!