Konsulentydelser

For os er indstillingen det væsentlige; procesfaglighed er ikke alene en ydelse, det er en identitet, et levet liv, en profession, der drives af visionen om at ville noget mere - at ville det bedre.

Ydelserne der tilbydes i samarbejde med joint action relaterer sig blandt andet til;

 • Konsultering af; konsulenter, organisationsejere og ledere, i grupper eller som individer.
 • Konsultering og vejledning omkring vækst og omkring at skabe succes med kunder.
 • Ny inspiration på arbejdspladsen.
 • Facilitering af svære, omend nødvendige samtaler på arbejdspladsen.
 • Rådgivning og vejledning ved større projekter; vejledning til køb af de rigtige ydelser.
 • Konsultering og vejledning i HR-afdelinger, bl.a. om deres virke i en moderne verden.
 • Kompetenceudvikling.
 • Kurser, træning og uddannelse.
 • Research consulting; der tilbydes kollaborativ følgeforskning på de konsultative projekter.
 • Gennemførelse og afvikling af konferencer.
 • Foredrag om bl.a. ledelse, kommunikation, samarbejde, innovation, forandring og udvikling.

 

En vellykket konsultation er defineret ved at virke i praksis. Den gode konsulent lykkes i samarbejde med organisationen om at orientere bevægelse i retning af, hvortil man gerne vil ankomme. At facilitere betyder ‘at gøre nemt’. Gennem samarbejde og involvering med arbejdspladsen skal konsulenten facilitere organisationens optimale forandringsprocesser. Med Jacob Storchs mangeårige erfaring i at orkestrere og gennemføre omfangsrige konsulentforløb og store projekter mestres en evne til at vurdere, hvordan helhedsløsninger opnås gennem ydelser af træning, rådgivning og procesfacilitering. 

Kerneopgaver løses i joint action i samarbejde med andre konsulenter; både i form af uddannelse, supervision og sparring.Vi tilbyder professionel sparring og konsultation - både til grupper og individer, hvor refleksion, nye tanker og ideer skal skabe nye handlemuligheder.

Tilgangen i centrum

joint action går til arbejdet og til kunderne med ambitionen om at bidrage. Visionen er, at kunden bliver i stand til at tage stilling og nyskabe sig loyalt overfor egne visioner. Vi bidrager med ideer og viden om moderne organisationer og om den indlejrede samtid og fremtid, så etablerede forudsætninger kan undersøges, gentænkes og aktualiseres.

I mødet mellem kundens udfordringer og visioner og konsulentens metoder og visioner opstår et fælles potentiale. Det er uforudsigeligt hvilket output, der skabes i det øjeblikkelige møde mellem disse komponenter. Unikke bidrag af overbevisninger, samtaler, forståelser og sprog kan i nye konstellationer skabe helt nye konstruktive perspektiver, betydninger og muligheder. Modsat rummer mødet en risiko for fiasko, hvor delene ikke når en forenende helhed. joint action arbejder målrettet for at skabe møder, hvor komponenterne når hinanden og kan emergere til et berigende og givende mere.

joint action tager ejerskab og gør investeringer med en forventning om, at kunden gør ligeså. Kvalitet er omdrejningspunktet. For os rummer kvalitet ideen om at kunne sit håndværk så godt, at man er i stand til at kunne improvisere. Som hvis en musiker mestrer sit instrument til perfektion i en sådan grad, at musikeren føler det at spille ligeså ubesværet som at trække vejret.

Organisationen skal på samme måde holde sig i god form, gennem kontinuerlig udvikling. Det er denne proces joint action vil bidrage til at facilitere. I dialog med andre konsulenter og i dialog med litteratur, vil vi gennem den professionelle konsultation kontinuerligt sætte mål for vores projekter og udfordre os selv. Ved at investere mere end, hvad der umiddelbart er nødvendigt, akkumuleres organisationens output. Med generøsitet og antiprotektionisme deler vi vores erfaring og viden for at bestræbe os på at forblive konsulentbranchens forandringskatalysator.

 

Læs om joint actions faglige positionering under Om os