Relationel Velfærd

I dag er den stadig mere dominerende virkelighed for mange mennesker overalt i de moderne velfærdssamfund, at borgerne og civilsamfundet inddrages i udvikling af og løsning af velfærdsopgaverne. Dette sker i et tempo med revolutionær karakter.