joint actions forskning

joint action bevæger sig omkring forskning. Vi ønsker at tilbyde mere end, hvad den konventionelle forståelse af forskning bibringer. Forskning med joint action som partner har et generativt og kollaborativt sigte. Jeres virksomhed skal godtage fordringen om at blive nysgerrige på egen praksis, ved kontinuerligt at beskrive den og deltage i præsentationen, meningsskabelsen og sprogliggørelsen af forskningen.

Forskning i joint action er drevet af to ambitioner. Den ene ambition retter sig mod konsultationen som faglig disciplin; hvori består forskellen mellem en excellent - og en konventionel konsultation? Hvordan mestres den gode konsultation, hvad kan vi lære af den, og hvordan undersøger man bedst dens praksis?

Den anden ambition er at følge den rivende udvikling, som finder sted inden for kollaborative forskningspraksisser. Praksisser, hvor forskning integreres som en del af en eksplorativ, nyskabende og dokumenteret praksis. Kollaborativ forskning forsøger at udgøre et alternativ til den evidensbølge, som ruller i disse år, ved at forholde sig til, hvordan de, som er forskningens genstand (praktikere, borgere, fagprofessionelle), bliver delagtiggjort i forskningsprocessen og bidrager med kvalificering af spørgsmål, fortolkning og interesseområder - ja sågar afrapporteringen til eksempelvis politikere og andre sponsorer.

Hos joint action arbejder vi på at gøre erhvervs Ph.D'er mulige sammen med vores kunder. Med en forsker, der i praksis har god erfaring med konsultationer, får organisationen en ekstra dimension ind i sit arbejde. Der skabes et generativt sigte for organisationen, der stiller organisationen spørgsmål som: Hvad er det, der ønskes opnået, og hvilken udvikling i viden er en forudsætning for at lykkes med det? I det generative arbejde nedbrydes ideen om en adskillelse mellem forsker og det undersøgte, vi er alle sammen om at udvikle den nødvendige viden.

Med en forpligtelse på forskning underlægger vi os frivilligt selvevaluering og genovervejelse, som en integreret del af den faglige udvikling, der skal sikre, at fundamentet for vores arbejde er i den absolut øverste ende af branchen. Vi vil således forske; i egen praksis, i vores projekter, sammen med vores kunder og ikke mindst forpligte os på at videreformidle disse erfaringer gennem workshops og publikationer.

Samarbejspartnere og projektskabelse

I stræben mod de bedste forudsætninger for konsultativ praksis, er joint action samarbejdspartner med både Aarhus Universitet, TAOS Institute (US) og University of Bedfordshire (UK), Aalborg University, CBS, enten i form af undervisning og foredrag, eller i form af forskningsprojekter herunder artikelproduktion. Hvis du vil vide mere om, hvordan et samarbejde om en Ph.d. kunne se ud for din organisation, er du velkommen til at kontakte Jacob Storch. Da forskning og Ph.d. projekter er komplekse opgaver, findes ingen simple formularer for ansøgning om disse. Ethvert projekt hos joint action starter derfor med et møde med den interesserede forsker. Her vil muligheder, perspektiver og ønsker udforskes og udfordres.