Indlogering hos ditmer a/s

joint action har indlogeret sig hos it-virksomheden ditmer a/s på Søren Frichs vej 44D i Aarhus. Vi finder det enormt inspirerende at arbejde i ditmers åbne kontormiljø! Vi oplever at ditmers procesorienterede arbejdsgange imødekommer de kontinuerlige foranderlige forhold, der gør sig gældende i moderne organisationer med en systemisk selvforståelse.

ditmer er kendetegnet ved en kreativ ledelseskonstruktion og et foranderligt kontormiljø. Der hersker en stærk procesorienteret samarbejdskultur, hvor enkelte glasgennemsigtige mødelokaler muliggør støjfrie arbejdsforhold. Derudover, er miljøet opbygget af åbne arbejdsrum, der inviterer til dialog og konstruktive ”forstyrrelser” på tværs af opgavekonstituerede teams.


Organisationens opbygning er kreativ flad. De tre direktører er placeret ved skriveborde sporadisk rundt i de åbne teams. Denne ved første øjekast usynlige ledelsesform etablerer en bred orientering mod ledelsen, der manifesterer sig som medarbejderens kontinuerlige nysgerrighed på kreative og innovative ledelsesmanøvrer. Medarbejderen fordres til at have en permanent opmærksomhed og skærpet orienteringssans i de procesorienterede rammer, hvormed der skabes et innovativt praksisfællesskab, der bygger på spontan tilpasning.


ditmer genskaber og aktualiserer på metaforisk vis sin identitet via den kreative ledelseskonstruktion i det paradoksale spænd mellem synlige og usynlige ledelsesanvisninger, der fordrer en produktiv og permanent nysgerrighed og nyskabelse på medarbejderniveau. At indskrive og leve sådanne organisatoriske paradokser i praksis muliggør, at virksomheden ditmer kan forblive innovativ og ”nyde godt af den dialogiske proces, hvor skabelsen af nye betydninger finder sted i organisationen som en unik måde at genskabe sig selv på” (Storch, 95).


ditmers arbejdsfremgang er stærkt inspireret af den agile systemudvikling. Gennem denne fremgangsmåde er ditmer i løbende kontakt med kunden i en iterativ udviklende proces. Løsninger og opgaver udføres ikke ud fra et dokument om, hvad kunden ønsker. I stedet finder samtaler og finpudsninger løbende sted mellem kunde og ditmer. Dette gør ditmer i stand til løbende at reagere på ændringsforslag, og således bliver kontinuerlige forandringer en del af produktudviklingen. Samtidig medfører denne tilgang til arbejdet en kunderelation, der er afhængig af løbende kontaktarbejde og eksperimenteren. En genbeskrivende tilgang installeres heraf naturligt da produkter, arbejdsgange og konstellationer skal kunne forandres let og gnidningsfrit.


I det moderne og inspirerende it-miljø med et åbent og ikke-hierarkisk kontorlandskab er der ikke bare opstået en rar relationel atmosfære mellem de to virksomheder, men også et konstruktiv og energisk samarbejde. Samarbejdet blev uddybet den 1. dec ’14, hvor ditmer og joint action inviterede til et gratis seminar omkring digitalisering; seminaret handlede om udviklingen og udfordringerne i udviklingen af den offentlige sektor set i lyset af en digitaliserings- og en dialogisk tænkning.

Læs mere om ditmer a/s her

- 01.11.14