Hvad er forskellen på godt og dårligt konsulentarbejde?

Der findes konsulenter, der kan én bestemt metode, og så findes der konsulenter, der evner improvisationens kunst.

Den amerikanske jazz-pianist Keith Jarrett er kendt for sine legende solo-improvisationer, der inviterer både klassiske indslag, blues, gospel og andre genrer ind for at komplimentere jazzgenren med nybrydende sammensætninger. Jarrett har siden han var barn leget med at tilføje værdi til musikken ved at undgå at spille covernumre. I stedet for at lære kendte melodier udenad, så undersøgte Jarrett, hvor og hvordan han kunne øge nye momenter og passager til melodierne, der ville supplere og tilføje musikken værdi.

"Musik er forbløffende. Det eksisterer ikke som noget stationært. Den foregår her og nu og kan være opløftende både for musikeren og lytteren. Det smeltende, transfigurative øjeblik, denne følelse af, at alt er til stede, blot et øjeblik, den overgivelse, som overvælder os som musikere (hvis vi er gode nok) og fører os videre til det næste svangre sekund, tålmodigt, vel vidende at der i kulissen altid venter den næste chance for at føle denne fylde og nyde den (som det kun er muligt i kunstens natur) - det er det, vi vier vores liv til. Men det er ikke kun for os, det er også skabt for dig, lytteren, at opleve de samme følelser sammen med os, at deltage og ligeledes blive opløftet af det." Keith Jarreth, 2010

I dag spiller Jarrett sit instrument lige så ubesværet, som han trækker vejret. Han er så tilstede i musikken, at han er total frigjort af genrernes grænseflader, af egne referencer og af bestemte melodiske mønstre. Når han går på scenen, forholder han sig ubetinget til situationens muligheder igennem sin frie improvisation.

Som en analogi på konsulentbranchen findes der to typer af konsulenter. Der findes konsulenter, der evner improvisationens kunst, og så findes konsulenter, der kan én bestemt metode. Konsulenter, der kan en bestemt metode, definerer sig selv under bestemte koncepter og tilgange. Det er den type af konsulenter, der spiller cover-numre - uanset hvilken fest, de bliver inviteret til, så spiller de den samme musik.

Den anden type af konsulenter er frigjorte til at undersøge mulighedsrum og omfortolke musikken i processen, hvormed de udfører konsulentarbejdet. De kan lave frie genreskift, skabe unikke udgaver og forløb i målet på at nå en øget værdi i ydelsen.

At blande genrerne frit i måden at levere god musik og gode konsulentydelser på kræver et velbemestret repertoire af forskellige metoder. Metoder, som du som erfaren konsulent ofte mestrer fejlfrit. Men denne færdighed er ikke nok til at levere øget værdi i ydelsen. Du skal som konsultativ praktiker vide, hvornår du bør anvende dine velkendte metoder, og hvornår du bør sætte dig fri af dem. Sidstnævnte bestræbelse kan være svær - for det er ofte vores velkendte metoder, som vi anser som konstituerende og definerende for vores konsultative viden og professionalitet. Det er vores professionelle, konsultative merviden, som gør os i stand til at hjælpe andre - men det kan samtidig også være vores merviden, der står i vejen for at hjælpe andre - hvis vi styres af fristelsen til at søge beundring for den:

Den danske filosof Søren Kierkegaard udtrykker det således - om hjælpekunst:

"For i Sandhed at kunne hjælpe en Anden, maa jeg kunne forstaa mere end han – men dog vel først og fremmest forstaae det, han forstaar. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min Mere-forstaaen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gjøre min Mere-forstaaen gjældende, saa er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, saa jeg i Grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham. Men al sand Hjælpen begynder med en Ydmygelse" Kierkegaard, SV bd 18 s 92.

Det er så nemt at gøre vores konsultative merviden til noget, vi putter på andre, for at blive beundret. Men det er denne bestræbelse, vi skal slippe. Vi skal modstå fristelsen for at blive beundret, så vi kan være tilstede i det unikke møde. Vi skal modstå fristelsen for at blive beundret, så vi kan være frigjorte til at undersøge og omfortolke mulighedsrummet i processen, hvormed vi udfører konsulentarbejdet.

Der er intet nyt i dette. Vi skal blot tilbage til en ydmyg indstilling om, at der ikke findes nogen konsultative metoder, der er bedre end andre - for at kunne turde improvisere, lave frie genreskift, skabe unikke udgaver og forløb, der skaber øget værdi i det konsultative arbejde!