Forskning

Forskning er hjertet i joint action. Lysten til forskning næres af en stor passion for at udvikle og ikke mindst udfordre det procesfaglige felt.

Afsættet er et mangeårigt samarbejde med universiteter i Danmark og udlandet, og de deraf afledte samtaler på alle niveauer med forskere om, hvordan vi sikrer den bedste kvalitet i konsultationen. Denne forskning og samarbejdet sætter os i stand til at skelne tydeligere mellem, hvad der er holdbare hypoteser og praksisser på den ene side, og hvad der er inkonsistent og problematisk på den anden side.
Vores speciale er den samarbejdende forskning. Her er de klassiske skel mellem forskeren og objektet (udefra og ind tænkning) udvisket til fordel for deltagelse af forskeren i den undersøgte praksis (indefra tænkning). “Kan praksis og viden udlægges som en enkel multidimensional, samlet aktivitet, fremfor som separate entiteter? Det tror vi den kan.“ (Storch og Shotter)

Denne optagethed af at god forskning i socialvidenskaberne skaber positive effekter som konsekvens af sin udførelse frem for repræsentationsværdi og åbner for flere forskellige konsultative ydelser:

  • I den samarbejdende forskning installeres en forskningsopmærksomhed sammen med de organisationer vi arbejder med. Medarbejdere og ledere kan blive medforskere i egen praksis og dermed blive deciderede vidensproducerende i relation til egne praksisser og viden om, hvad der skaber succes i deres arbejde.
  • Erhvervs-Ph.D. ordningerne gør det muligt at ansøge om støtte til en følgeforskning, såfremt projektet rummer en almen interesse og en decideret nyhedsværdi. Igennem årene har Jacob Storch været virksomhedsvejleder på adskillige erhvervs-Ph.D.’er og har herigennem oparbejdet en stor erfaring med mulighederne for følgeforskning.

Jacob Storch og Andreas Granhof Juhl er yderligere tilknyttet Aarhus Universitet som senior researchere og en del af drivkraften i Center for anvendt konsultativ procesfilosofi og POS (Positive Organizational Scholarship). I en konsultation ved joint action vil medarbejderne du møder, være på vej ind i forskerstillinger, tilknyttet som erhvervs-Ph.D. eller postdoc. Andre tilknyttede konsulenter indgår i fakultet, men driver også egne konsulentvirksomheder sideløbende.

Læs mere om forskningen i joint action under det generative perspektiv.