Filosofisk praksis - i organisatorisk kontekst

Som ledere og konsulenter kan vi lære meget af filosofien - og ikke mindst den filosofiske praksis. Den filosofiske praksis hjælper os til at træde ind i et åbent og undrende rum sammen, hvor vi igennem samtaler, dialoger, gruppeprocesser kan blive tydeligere på, hvad der er særligt vigtigt for os - både som ledere og medarbejdere - og på, hvordan vi tager vare på dette vigtige, sammen. Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med filosofiske oplæg og filosofiske fordybelsesdage, der kan hjælpe dig, dit team, din organisation til at forblive undrende og nysgerrige på jeres organisatoriske liv og virke.

Når en medarbejder kommer til dig med en udfordring, hvordan møder du så vedkommende?

Med den bekræftende sætning, der forklarer: "ja, det kender jeg godt... tror du ikke, at det er fordi?". Eller møder du vedkommende med et problemløsende svar, hvor du reframer oplevelsen til at pege vedkommende i retning af nogle handlemuligheder, såsom: "hvilke mål ville du kunne opnå, hvis du gjorde sådan eller sådan...?"

Den filosofiske praksis hjælper os til at blive undrende på øjeblikke, hvor noget vigtigt kommer tilsyne for os - både når vi møder udfordringer, uventede gaver eller forventede succeser i hverdagen. Her tilbydes vi et sprog og et samtalerum, hvor vi kan stoppe op ved de oplevelser, erfaringer og øjeblikke, som gør indtryk på os - hverken for at alene at møde dem med de ovennævnte forstående eller problemløsende tilgange - men for at være modtagelig overfor det at være i dem. Det handler om, med den danske filosof Løgstrups ord, 'at vove sig frem for at blive imødekommet' - og her tilbyder den filosofiske praksis en idag sjælden fordybelse, en tredje tilgang til førnævnte møde med medarbejderen, der hverken peger alene forstående tilbage eller handlingsorienterende frem, men møder medarbejderen, kollegaen eller lederen med udfordringen i selve oplevelsen - men spørgsmål som: "hvad er særligt vigtigt for dig at tage vare på i dette øjeblik?". 

Filosofisk praksis handler om etisk selvomsorg, om eksistentielt nærvær og det at stille undrende spørgsmål for i fællesskab at kvalificere de værdier, som vi selv, og som vi sammen, står på. Filosofisk praksis handler om at tænke bedre, for at leve bedre - også i det organisatoriske liv sammen. Det handler om, med filosoffen Sokrates ord, at blive klar over, hvilke usynlige vinde, vi guides af - og vedblive med at have en undrende indstilling til, om vi lever og agerer i overensstemmelse med det, der er særligt vigtigt og betydningsfuldt for os. 

Kontakt os - og hør meget mere om, hvordan et filosofisk oplæg, en proces og eller et filosofisk samtalerum kan muliggøre nogle givende og værdibaserede perpektiver som praksis - og på praksis - i din organisation.

 

Hvilke vinde lader du guide dig?