Niels Buch Bergmann

Chefkonsulent
//
Erhvervspilot, Diplomagrad i Systemic Leadership and Organizational Studies

Telefon:
+45 31 24 24 74

Niels er optaget af samspillet mellem moderne ledelse og organisatoriske resultater. At sætte rammer og retning er stadig en vigtig lederopgave, som i vor tid må suppleres med en grundlæggende nysgerrighed og åbenhed, i forhold til at inddrage de mange erfaringer og idéer enhver organisation indeholder.

Niels har igennem 14 år beskæftiget sig med opgaver, i form af rådgivning og facilitering til ledere og medarbejdere, der ønsker at styrke og udvikle deres samarbejdsgange med ét mål for øje. Nemlig at sikre, at deres ressourcer bliver anvendt mest hensigtsmæssigt. Det være sig eksternt mod kunden eller borgeren. Men også internt i organisationen i forhold til at have et livsgivende og inspirerende arbejdsliv.

Niels er oprindeligt uddannet erhvervspilot ved Statens Luffartsskole, og har siden hen taget en Post Graduate Diploma i systemisk ledelse ved Bedfordshire University i England.

Niels har blandt andet skrevet: Nysgerrighedens rammer (2008), Magt og medejerskab (2010) samt Metaforer i organisationer (2010).