Det generative perspektiv

Hvis vi vil diskutere kvalitet i konsulentarbejde, må vi løbende forholde os til, hvilke kriterier vi bringer i anvendelse for, hvad der forstås som god praksis.

I joint action er fokus rettet mod den gode forskning og vigtigheden af forudsætningerne for den. Derfor vil alle medarbejdere have en speciel interesse i konstant at udvikle sig og være vidende om den nyeste forskning. Når man indtager en forskningsfunderet tilgang, mødes en række færdigheder herunder; metoder, filosofisk fundament, personlige egenskaber, i eksperimenterende praksis, løbende refleksion og undersøgende konversation.

Vi mener, at god forskning i socialvidenskaberne bør forholde sig til, at forskning og teorier har et generativt potentiale. Verden beskrives ikke, teorier former og påvirker verden i en non-stop proces, igennem hvilken vi tilskriver mening til vores observationer, begreber og begivenheders værdi. Værdien af en teori er dens evne til at tilskrive mening til verden omkring os, og dermed ikke dens repræsentative værdi - teoriens evne til at gengive verden som den ‘virkelig er’.

Således tager forskningen springet fra data til mening, fra rigtig til anvendelig. Vi bevæger os, som Kenneth Gergen påpeger, fra en idé om kontrol og forudsigelse mod generativitet. Værdien af en god teori er ikke, at den siger noget sandt om verden, men det, at den tilbyder et sprog om vores verden, som gør os i stand til at se og handle på mere hensigtsmæssige måder.

Forskningsprocessens løbende teoridannelse bliver hermed en konstant måde at sætte spørgsmålstegn ved de herskende antagelser og sociale liv i kulturen. Disse spørgsmålstegn undersøger, hvad der tages for givet og opsætter løbende alternativer for den videre udvikling i organisationen. Forskeren bliver heraf aktør i samme kontekst som organisationen og har en indflydelse på denne kontekst. Da der forskes med udgangspunkt i organisationer, arbejder vores forskere med og i organisationer.

Samtidig, bruger forskeren sig selv, egne beskrivelse og nysgerrighed i sin forskning, hvilket kendes som autoetnografi. Forskningen i organisationen får et fænomenologisk fokus, en dybdeforståelse af, hvordan verden ser ud indefra praksis i kulturen. Forskeren skal på gulvet for at opnå en oplevet dimension af, hvad organisationen arbejder med. En erhvervs Ph.d. under joint action er en opgave, der sætter streg under forskning som et kollaborativt og generativt projekt.

 

Tilknyttede konsulenter

I fakultetet møder du en række af Danmarks bedste konsultative praktikere. Læs mere om dem her