"Det er den fælles og unikke aftale omkring borgerne, der gør forskellen"

I Billund Kommune ’finder vi ud af det sammen’. Igennem et 3 årigt udviklingsforløb tager kommunen nogle ambitiøse skridt hen imod en mere samskabende velfærdpraksis. Vejleder Janni Due Matthiasen deltog sammen med 100 andre forandringsagenter fra hele kommunen på joint actions konsulentuddannelse. Her fortæller hun om, hvordan hun og hendes kollegaer har tillært sig helt nye måde at tænke velfærd på. 

Janni Due Matthiasen er vejleder i Socialpsykiatrien i Billund Kommune. Hun blev for halvandet år siden kontaktet af en sygeplejerske fra Hjemmesygeplejen. De havde udfordringer med en borger, der afviste og smed hjemmeplejen ud af lejligheden. Borgeren nægtede at tage sin medicin, og han ville ikke have deres hjælp – hverken til den praktiske eller personlige pleje. Hjemmeplejen kom på daværende tidspunkt fire gange dagligt i lejligheden, og sygeplejersken kom den femte. Alle besøg endte med smækkede døre og frustration hos både borgeren og personalet, og alle der kom i lejligheden oplevede, at de meget svært ved at snakke med borgeren om det.

Derfor ringede sygeplejen til Janni. Hun bad Janni kigge tilfældigt forbi huset, mens sygeplejersken var på besøg. Janni skulle møde borgeren for at se, om hun kunne forstå borgerens ønsker og behov. Det lykkes faktisk Janni at få borgeren i tale. Det viste sig, at borgeren havde svært ved at møde så mange forskellige mennesker på en gang, og derfor var borgeren blevet overrumplet af de mange besøg i lejligheden. I et samarbejde imellem socialtilbud, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen lykkedes det dem at finde frem til borgerens egentlige behov for hjælp og pleje. Borgeren ville gerne have et enkelt besøg dagligt, hvor der var tid og rum til at personalet kunne tale med og lytte til ham. Han ønskede derudover hjælp med at handle ind – som det eneste praktiske. Janni aflagde derfra dagligt borgeren et besøg, hvor hun også handlede ind. Hjemmeplejen aflyste alle besøg, og sygeplejen og socialtilbud var faktisk de eneste, der derfra kom i lejligheden. I kraft af den relation og det nærvær, som samarbejdet og den nye løsning omkring borgeren muliggjorde, blev det igen muligt for borgeren at tage sin medicin og modtage hjælp til det, han havde brug for. Janni fortæller:

”Det er den konkrete fælles og unikke aftale omkring borgeren, der gjorde forskellen. Vi skabte en god kontakt og relation ved at lytte til borgerens egentlige behov. Evnen til at afvige og tilpasse sig borgerens unikke ønsker er det, ”Sammen finder vi ud af det” handler om. Vi lykkedes her med sammen at tilrettelægge og koordinere en god indsats i overensstemmelse med borgerens behov. Det er de essentielle professionelle færdigheder, som vi har lært vigtigheden af med projektet ”Sammen finder vi ud af det”.”

Du kan læse flere af forandringsagenternes beretninger og om hele projektet "Sammen finder vi ud af det" her i Magasinet Kommune Betyder Fællesskab, der er udarbejdet i samarbejde med MandagMorgen.