Change Canvas

Change canvas er et værktøj til at planlægge og understøtte forandringsprocesser i organisationer

I mange tilfælde kan teams have en oplevelse af, at visse opgaver kan blive så komplekse, at det kræver et større arbejde alene at blive klar over, hvad de konkrete mål for opgaverne er. Samtidig er der også en udfordring i at finde ud af, hvordan man opnår en fælles forståelse for målet mellem forskellige medarbejdere.

I sådanne tilfælde kan et change canvas anvendes til at skabe klarhed. Ved at bryde den komplekse opgave ned i mindre dele, kan det bidrage til at skabe et bedre overblik. Samtidig kan det også være med til at skabe et solidt udgangspunkt for en fælles forståelse blandt de involverede.

Change canvas indeholder forskellige elementer, der tilsammen er med til at skabe et overblik over flere forskellige aspekter af en proces. Et af de vigtigste af disse består i at afklare, hvad det overordnede mål med forandringen er og hvilken ønsket forskel, den skal gøre.

Ved at lade en gruppe samarbejde om at finde frem til et mål i fællesskab, sikrer man sig, at der er en overordnet fælles forståelse. Samtidig kan processen også være med til at skabe en ejerskabsfølelse idet, de involverede har fået mulighed for at blive hørt og give udtryk for, hvad de synes er relevant i forandringsprocessen.

Med en fastlagt overordnet målsætning som grundlag, kan man indkredse, hvad der er relevant for at nå målet. Her kan der stilles spørgsmål til, hvilke centrale personer eller interessenter der er involverede (eller måske skal involveres), hvilke fortællinger eller forestillinger der er i forbindelse med processen, og hvordan idéerne og tankerne bag forandringsprocessen kan kommunikeres ud i organisation. Ved at stille disse spørgsmål bliver de involverede tvunget til at overveje, hvordan man skal forholde sig udadtil og afklare, hvor potentielle udfordringer og muligheder ligger i den kommende proces.

Derudover er der også praktiske spørgsmål at tage hensyn til. Det drejer sig om, hvilke ressourcer der er til rådighed, hvad tidshorisonten er, hvilken viden og erfaringer der kan være nyttig i relation til forandringen, og hvilken forandringstype der er behov for, og hvor høj kompleksiteten i opgaven er. Afklaringen af spørgsmålene giver mulighed for at se på, om det er realistisk at nå målene, eller om det er nødvendigt at lave justeringer. Er der eventuelt nødvendigt at skaffe flere ressourcer eller revidere målsætningen, så den i højere grad stemmer overens med de muligheder, man har.

Endelig giver change canvas også mulighed for at nedskrive en konkret plan for forandringsprocessen fra start til slut. Her skal man også overveje hvilken fremgangsmåde, der giver bedst mening for dem, der skal udføre processen.

Selvom change canvas har en praktisk anvendelighed til at gribe forandringsprocesser an, fungerer det i ligeså høj grad som et dialogværktøj til at sikre overensstemmelse blandt medarbejderne i teamet.

 

Åbn billedet på en ny fane for at få det i fuld størrelse.