Cases

I stedet for en punktopstilling af forskellige ydelser ønsker vi at konkretisere og eksemplificere den konsultative praksis gennem cases.

Innovation Lab

Jacob Stoch er facilitator for et netværk i Innovation Lab. Denne case stiller skarpt på joint actions tilgang til vidensudveksling, inspiration og oplæg. Opgaven er at få deltagerne i netværket til at inspireres af oplæg, der skal stille skarpt på de nye ledelses- og organiseringstendenser i samfundet. Denne inspiration skabes bedst gennem en vedvarende nysgerrighed, udsyn og perspektivudveksling i netværket.

Flere HR-chefer fra de største danske virksomheder mødes for at sparre omkring den moderne HR-ledelse og aktuelle HR-opgaver. Der er blevet sat fokus på den nye netværk-tendens, hvor rammen for netværket er i fokus, og ikke selve netværket. Målet har været at skabe en ramme for netværket, der er med til at generere produktive og anvendelige ideer og forstyrrelser for de deltagende. Det kræver et involverende engagement hos de deltagende. Opgaven i disse netværk er, at deltagerne i kombination med at blive inspirerede opdager, at de trods forskellige arbejdsområder kan bidrage ind i hinandens hverdag. Således understreger arbejdet med netværket i Innovationlab, at konsultation på den ene side skal inspirere - at skabe det nødvendige udsyn. Samtidig skabes dette udsyn bedst i samarbejdet og i transaktionen af perspektiver mellem alle deltagere.

 

Direktøren for Operations Networking by Innovation lab, Stefan yong Gildhoff udtaler:

"Jacob Storch er network director i vores netværk ‘HR - New Reality’, hvor han står for det faglige indhold - herunder koordinering af øvelser, diskussioner og keynotes fra eksterne eksperter. Netværket er for HR-professionelle med en god portion praktisk og strategisk HR-erfaring i bagagen. Blandt vores medlemmer er folk fra Rigspolitiet, Lego og Ecco. Jacob er altid utroligt velforberedt. Han er engageret og går til opgaven med en entusiasme, som er smittende. I vores evalueringer ligger Jacob konsekvent i toppen. Dertil er han behagelig at arbejde sammen med. Jeg kan kun give mine varmeste anbefalinger af Jacob som ordstyrer og oplægsholder."

 

Netværksarbejdet med Innovation Lab stiller skarpt på joint actions tilgang til konitnuerligt forandring og udsyn. joint actions opgave er således at sikre, at lederne inspireres gennem netværket. En del af den moderne ledelsesopgave er at søge nye perspektiver. Dette sætter samtidig krav til joint action som virksomhed. joint action må således være i stand til at forny sig og vedvarende søge nye perspektiver og ny viden for at kunne tilbyde det nødvendige udsyn til andre.

Billund Kommune

joint action samarbejder med Billund Kommune over en 3-årig periode om et projekt, der skal genbeskrive velfærdsydelsen i kommunen. Projektet forsøger at gentænke og repositionere den offentlige sektor inden for de forandrede krav det moderne samfund stiller (Læs artikel om skiftet fra industrisamfund til videnssamfund her). Projektet bliver kaldt: “Sammen finder vi ud af det”, hvilket understreger joint action ambitionsniveau i løsningen af den moderne velfærdsydelse. Den offentlige sektor står overfor den udfordring, at de ikke længere kan blive ved med at agere ud fra en ide om kontrol og overvågning. Borgerens liv kan ikke opdeles i forvaltninger og fanges i kasser. Velfærd er et samarbejde mellem borger og offentlig sektor. Et samarbejde der kræver, at den offentlige sektor må opgive faste faggrænser og samarbejde. Et samarbejde der kræver, at man finder ud af det sammen. Projektet i Billund Kommune bygger således på en samling af forskellige kerneelementer i konsultation, herunder: projekt- og procesledelse, innovationsdage, ledelsessparring, træning af komsulenter, undervisning og erfaringsdannelse i samarbejde med kommunens borgere og ansatte.

Uddannelse af konsulenter

Projektets kardinalpunkt er en konsulentuddannelse af 100 konsulenter alle hentet internt i kommunen. Ambitionen er, at i stedet for at hente ekstern konsulentbistand, skal Billund Kommune gøres i stand til at udvikle og uddanne sig selv. Konsulentuddannelsen medfører samtidig mindst 100 interne konsultative projekter i kommunen. Der bliver derfor behov for at joint action i samarbejde med ledelsen i kommunen bliver helt skarpe på at holde disse projekter i gang og følge op samt starte nye projekter. Dette har blandt andet medført et samarbejde med digitaliseringshuset ditmer om at skabe en it-løsning til projektledelse.

Sideløbende med konsulentuddannelsen skal projektet sikre, at de gode erfaringer spredes ud til borgere, ansatte og virksomheder i kommunen. Dette gøres gennem afholdelse af to konferencer; en for alle kommunens ansatte og en for alle interesserede. Begge disse dages fokus er tosidigt. På den ene side skal disse dage sikre at tempoet og forandringen ikke løber ud i sandet. Omvendt kræver et projekt som “Sammen finder vi ud af det”, at de involverede vedvarende bliver inspirerede i form af et nødvendigt udsyn. At tænke anderledes, samarbejdende og relationelt om den offentlige velfærdsydelse kræver hårdt arbejde, men også inspiration udefra.

Således er projektet med Billund Kommune et ønskeprojekt, fordi det understreger joint actions ambitioner om, at vi kun kan lykkes sammen. Samtidig er projektet en unik mulighed for joint action som nystartet virksomhed til at skabe en retning for fremtidigt arbejde, der vil den ambitiøse nytænkning, som det moderne samfund kræver.