Ledelse af Relationel Kapacitet

 - med certificering

Kom på en intensiv certificeringsuddannelse, som sætter dig/jer i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer. Få skabt mere sammenhæng omkring opgaveløsningen og styrk samarbejdsevnen på tværs med øget Relationel Kapacitet. Bliv bedre til samskabelse i praksis og kom på forkant med Regeringens Sammenhængsreform og ledelseskommissionens arbejde med at sikre bedre service for borgerne gennem bedre tværfagligt samarbejde blandt medarbejderne.

Vi har uddannelsen i både Aarhus og København.

Datoerne for Aarhus er følgende
Modul 1: 14. - 15. november
Modul 2: 11. december
Modul 3: 4. - 5. februar
Modul 4: 6. marts

Tilmeld dig eller reservér din plads ved at sende mail til:

Datoerne for København er følgende
Modul 1: 21. - 22. november
Modul 2: 12. december
Modul 3: 6. - 7. februar
Modul 4: 7. marts

Tilmeld dig eller reservér din plads ved at sende mail til:

Om certificeringsuddannelsen

Uddannelsen bygger på nyere dansk og international forskning i ledelse af forandringer, relationer og performance. På uddannelsen omsættes forskningsresultaterne til konkrete analysemodeller og værktøjer, der kan understøtte en værdiskabende praksis.

Formål og udbytte

Uddannelsen har fokus på, hvordan du som leder eller konsulent kan udvikle dine kompetencer og blive endnu bedre til at analysere og lede samarbejdsprocesser på tværs af faglige og organisatoriske skel – med særlig fokus på:

  • At blive certificeret i Joint Action Analytics værktøjet
  • At udvikle dine evner til at arbejde med Relationel Koordination i tværfaglige og tværsektorielle udviklings- og forandringsprocesser.
  • At arbejde med at øge den strategiske kompetence og skabe ejerskab og engagement i udviklingsprocesser.
  • At bruge de grundlæggende systemiske værktøjer til at understøtte de organisatoriske udviklings- og forandringsprocesser.

Litteratur

Uddannelsens grundbog er Relationel kapacitet – Sammenhæng i offentlige organisationer, Carsten Hornstrup & Jacob Storch, 2018. Hertil kommer nyere artikler.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget med 6 undervisningsdage fordelt på 4 moduler på hhv. 2 x 2 dage og 2 x 1 dag. Desuden er der 3 netværksmøder, hvor deltagerne mødes og arbejder med uddannelsens temaer.

Modulernes indhold

Modul 1 – Introduktion til arbejdsprocessen Ledelse af Relationel Koordinering og Relationel Kapacitet.

Modul 2 – Certificering af værktøjet - Ledelse af tværgående arbejdsprocesser – at skabe strategisk kompetente bidragydere.

Modul 3 - Ansvarlighed gennem insisterende involvering.

Modul 4 – Udviklingsprocesser som kulturudvikling – rejsen stopper ikke.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet chefer, ledere og konsulenter, der arbejder med at udvikle og implementere komplekse tværorganisatoriske processer i praksis.

Undervisere

Konsulenter fra joint action.

Pris

24.500 kr. pr. deltager ekskl. moms.

Tilmeld dig uddannelsen!

Tilmeldelse til uddannelsen