• Gå-hjem-møder i Aarhus
  Hvad gør du mandag morgen - når du skal skabe ny velfærd

  I joint action er vi specialister, der arbejder både i praksis og forskningsbaseret med udvikling af nye velfærdsløsninger og ledelse af relationel velfærd. Vi holder Gå-hjem-møde i Aarhus d. 28. november. Kom og hør om hvordan du kan arbejde med samskabende velfærdspraksis og ledelse af relationel velfærd omkring borgernære kerneopgaver.

 • Gå-hjem-møder i København
  Hvad gør du mandag morgen - når du skal skabe ny velfærd

  I joint action er vi specialister, der arbejder både i praksis og forskningsbaseret med udvikling af nye velfærdsløsninger og ledelse af relationel velfærd. Vi holder Gå-hjem-møde i København d. 3. marts. Kom og hør om hvordan du kan arbejde med samskabende velfærdspraksis og ledelse af relationel velfærd omkring borgernære kerneopgaver.

 • Training
  Bliv klædt på til LRK

  Bilv deltager på uddannelsesforløbet "Ledelse af Relationel Koordinering" - et intensivt udviklingsforløb, som sætter dig i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer.

 • Relationel Velfærd
  Hvad er Relationel Velfærd?

  Relationel Velfærd integrerer borgere og professionelle i et tættere samarbejde. På vores nye hjemmeside relationelvelfaerd.dk går vi bag om begrebet og deler viden og erfaringer om en tidsvarende velfærdsdagsorden. Du får også adgang til de seneste nyheder om den årlige Internationale Konference Relationel Velfærd. Læs med her!

 • About
  Den professionelle konsultation

  I joint action er vi bevidste om, at det er umådeligt svært at udarbejde perfekte sproglige fremstillinger af et givent fænomen.

  For os giver denne bevidsthed dog ikke anledning til at slække på de sproglige ambitioner, tværtimod. Vi må kontinuerligt revidere vores anvendte begreber og vokabularer, så de er i bedst mulig overensstemmelse med vores visioner.

Uddannelser

At ville være konsulentbranchens forandringskatalysator forpligter, ikke mindst i uddannelsen af andre konsulenter. 

Ydelser

For joint action er indstillingen det væsentlige; procesfaglighed er ikke en ydelse, det er en identitet, et levet liv, en profession.

Forskning

Forskning er hjertet i joint action. Lysten til forskning næres af en passion for at udvikle og udfordre det procesfaglige felt. 

“ ‘sandheden’ om godt lederskab er udtryk for en midlertidig tænkemåde, der er genstand for kontinuerlig forandring, revision og i sidste ende udskiftning. For lederen flytter fokus sig bort fra spørgsmålet om at have det ‘rigtige værktøj’ og de rigtige ‘metoder’ til en stadig mere relationel responsiv indstilling til organisationens løbende aktiviteter”
Adm. direktør og stifter af joint action
Jacob Storch
”det drejer sig om at holde organisatoriske dialoger om formål og strategi åbne for revision og konstant udvikling og dermed flytte fokus fra ‘at have en strategi’ til at have fortløbende strategidannende samtaler.”
Adm. direktør og stifter af joint action
Jacob Storch
”Praktisk dømmekraft er virkelig vigtig i den komplekse virkelighed i moderne organisatorisk liv”
Adm. direktør og stifter af joint action
Jacob Storch
“Jeg ser ikke noget højere formål med at være leder end at give folk en oplevelse af frihed. At vinde sin frihed er tæt forbundet med at finde sin egen vej, at komme til at mærke sig selv i relation til sig selv, til sine kolleger, til professionen og klienterne.”
Adm. direktør og stifter af joint action
Jacob Storch

Nyeste publikationer

Som et led i vores forskning, vil der løbende blive udgivet artikler fra fakultetet i joint action. 
Download dem gratis her på siden.

4. juli 2016 // Artikel
Af
Andreas Juhl & Julie Nørgaard
Vi vil også snyde problemet
Socialpædagogik på Brohuset 2.0

Denne artikel udfolder, hvordan en ressourcefokuserende og narrativt orienteret pædagogik kan se ud i praksis baseret på hverdagens observationer ved døgninstitutionen Brohuset i Middelfart Kommune. Artiklen hvordan en relationel og borgerrettet velfærdspraksis danner konturerne for en ny socialpædagogik, som har gjort en positiv forskel for ikke bare børnene på Brohuset, men for institutionen som helhed.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
28. april 2016 // Artikel
Af
Jacob Storch
Presentation: Social Impact Relational Welfare

I denne artikel kan du læse mere om Social Impact af Relational Welfare. Hør om konkrete forandringsprojekter, hvor borgerinddragelse og samskabelse er højnet og få del i nyeste forskning på området.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
28. september 2015 // Artikel
Af
Carsten Hornstrup
Del 2: Ledelse i det offentlige - kontrol er godt tillid er billigere

Danmark står øverst på listen med de mest tillidsfulde folk. Dette er med til at minimere udgifter til bureaukratiske kontrolsystemer og dermed også den reducere den organisatoriske friktion, hvilket i sidste ende kan aflæses rent økonomisk i form af en positiv afsmitning på bundlinjen. På den måde er tillid og høj social kapital et meget vigtigt aktiv, der bør stå helt central på den ledelsesmæssige dagsorden. 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...

For at få adgang til joint actions vidensdatabase, skal du tilmelde dig joint action news som er vores nyhedsbrev. 
Efter tilmelding har du via din e-mailadresse mulighed for at hente artikler.