• Årets velfærdskonference
  Rethink Welfare 2017

  Vil du være med til at udvikle ny viden om og god praksis for Relationel Velfærd? På årets velfærdskonference Rethink Welfare 2017, 21.-22. juni i Aarhus, får du del i nyeste viden, erfaringer og resultater, der bidrager til, at vores velfærd bliver til den kvalitet, vi skaber sammen med borgerne ved at tilbyde borgeren relationer. Velfærd skal måles i gode liv, ikke i ydelser. Tilmeld dig nu - og få earlybird rabat!

 • Training
  Bliv klædt på til LRK

  Bilv deltager på uddannelsesforløbet "Ledelse af Relationel Koordinering" - et intensivt udviklingsforløb, som sætter dig i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer.

 • Relationel Velfærd
  Hvad er Relationel Velfærd?

  Relationel Velfærd integrerer borgere og professionelle i et tættere samarbejde. På vores nye hjemmeside relationelvelfaerd.dk går vi bag om begrebet og deler viden og erfaringer om en tidsvarende velfærdsdagsorden. Du får også adgang til de seneste nyheder om den årlige Internationale Konference Relationel Velfærd. Læs med her!

 • About
  Den professionelle konsultation

  I joint action er vi bevidste om, at det er umådeligt svært at udarbejde perfekte sproglige fremstillinger af et givent fænomen.

  For os giver denne bevidsthed dog ikke anledning til at slække på de sproglige ambitioner, tværtimod. Vi må kontinuerligt revidere vores anvendte begreber og vokabularer, så de er i bedst mulig overensstemmelse med vores visioner.

 • Research
  Forskning er hjertet i joint action

  Lysten til forskning næres af en stor passion for at udvikle og ikke mindst udfordre det procesfaglige felt.

  Afsættet er et mangeårigt samarbejde med universiteter i Danmark og udlandet, og de deraf afledte samtaler på alle niveauer med forskere om, hvordan vi sikrer den bedste kvalitet i konsultationen.

Uddannelser

At ville være konsulentbranchens forandringskatalysator forpligter, ikke mindst i uddannelsen af andre konsulenter. 

Ydelser

For joint action er indstillingen det væsentlige; procesfaglighed er ikke en ydelse, det er en identitet, et levet liv, en profession.

Forskning

Forskning er hjertet i joint action. Lysten til forskning næres af en passion for at udvikle og udfordre det procesfaglige felt. 

”Ledelse handler i bund og grund om at skabe resultater gennem gensidig dialog, meningsskabelse og fokus på at invitere til bedre sociale verdener”
Partner
Morten Bertelsen
"Det konsultative arbejde drejer sig for mig om at hjælpe mennesker og organisationer til øget bevidstgørelse og refleksion omkring egne mål, visioner, arbejdsgange og valg."
Konsulent, formidler og redaktør
Julie Nørgaard
"Ledelse handler om bevægelse, ikke om dominans! At observere, lytte og ikke mindst lære er det moderne ledere skal kunne. Dygtige ledere som har lært at mestre nysgerrighedens disciplin, har et helt team, en hel afdeling, en hel organisation bag sig, hvilket kan omsættes til organisatorisk momentum!"
Chefkonsulent
Niels Buch Bergmann
“Jeg ser ikke noget højere formål med at være leder end at give folk en oplevelse af frihed. At vinde sin frihed er tæt forbundet med at finde sin egen vej, at komme til at mærke sig selv i relation til sig selv, til sine kolleger, til professionen og klienterne.”
Adm. direktør og stifter af joint action
Jacob Storch

Nyeste publikationer

Som et led i vores forskning, vil der løbende blive udgivet artikler fra fakultetet i joint action. 
Download dem gratis her på siden.

1. september 2016 // Artikel
Af
Carsten Hornstrup, MSc, chefkonsulent, joint action Marianne Kølle, cand.mag., Forlaget Mindspace
Relationel Praksis
– tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling

I dette tidskrift kan du læse om, hvordan en døgninstitution ledte en kulturændring fra privatperson perspektivet til organisationsmedlemsperspektivet. Ydermere om Kenneth Gergen og Mary Gergen's bidrag, som handler om relationel velfærd og positiv aldring. Tredje artikel er om ledelse og relationel velfærd og skrevet af Carsten Hornstrup i samarbejde med Lars Bo Jespersen og formidler, hvordan Varde Kommune øgede deres relationelle koordinering med 30%. Dernæst beskriver Jacob Storch spændingsfeltet mellem instrumentalitet og artistiske performative praksisser. Og til sidst belyser Mads Brandsen det aktuelle begreb om synlig læring. I de kommende numre af Relationel Praksis vil der indgå mindre praksisfortællinger, som er korte (1-3 sider) konkrete eksempler på spændende erfaringer, som har gjort en forskel. Har du selv en god fortælling fra din praksis eller kender du eksempler, der kan inspirere andre, så må du meget gerne kontakte os. Vi hjælper gerne med at få fortællingerne på papir, så de kan blive spredt efter fortjeneste. Vi modtager stadig gerne artikler i den traditionelle form.

 

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
4. juli 2016 // Artikel
Af
Andreas Juhl & Julie Nørgaard
Vi vil også snyde problemet
Socialpædagogik på Brohuset 2.0

Denne artikel udfolder, hvordan en ressourcefokuserende og narrativt orienteret pædagogik kan se ud i praksis baseret på hverdagens observationer ved døgninstitutionen Brohuset i Middelfart Kommune. Artiklen hvordan en relationel og borgerrettet velfærdspraksis danner konturerne for en ny socialpædagogik, som har gjort en positiv forskel for ikke bare børnene på Brohuset, men for institutionen som helhed.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
28. april 2016 // Artikel
Af
Jacob Storch
Presentation: Social Impact Relational Welfare

I denne artikel kan du læse mere om Social Impact af Relational Welfare. Hør om konkrete forandringsprojekter, hvor borgerinddragelse og samskabelse er højnet og få del i nyeste forskning på området.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...

For at få adgang til joint actions vidensdatabase, skal du tilmelde dig joint action news som er vores nyhedsbrev. 
Efter tilmelding har du via din e-mailadresse mulighed for at hente artikler.