• Kursus
  Ledelse af Relationel Koordinering 2.0 - Relationel Kapacitet

  Udviklingsforløb, som sætter dig/jer i stand til at udvikle og lede tværfaglige og tværorganisatoriske processer. Få skabt mere sammenhæng omkring opgaveløsningen og styrk samarbejdsevnen på tværs med øget Relationel Kapacitet.

 • Kursus
  Kursus i Relationel Koordinering 2.0

  Kursus i Relationel Koordinering 2.0 hjælper koordinatorer, team-ledere og proceskonsulenter med at facilitere kvaliteten frem i de tværgående relationer, som er så væsentlige for at lykkes godt i arbejdet med og omkring borgerne.

 • Relationel Velfærd
  Hvad er Relationel Velfærd?

  Relationel Velfærd integrerer borgere og professionelle i et tættere samarbejde. På vores nye hjemmeside relationelvelfaerd.dk går vi bag om begrebet og deler viden og erfaringer om en tidsvarende velfærdsdagsorden. Du får også adgang til de seneste nyheder om den årlige Internationale Konference Relationel Velfærd. Læs med her!

 • About
  Den professionelle konsultation

  I joint action er vi bevidste om, at det er umådeligt svært at udarbejde perfekte sproglige fremstillinger af et givent fænomen.

  For os giver denne bevidsthed dog ikke anledning til at slække på de sproglige ambitioner, tværtimod. Vi må kontinuerligt revidere vores anvendte begreber og vokabularer, så de er i bedst mulig overensstemmelse med vores visioner.

 • Research
  Forskning er hjertet i joint action

  Lysten til forskning næres af en stor passion for at udvikle og ikke mindst udfordre det procesfaglige felt.

  Afsættet er et mangeårigt samarbejde med universiteter i Danmark og udlandet, og de deraf afledte samtaler på alle niveauer med forskere om, hvordan vi sikrer den bedste kvalitet i konsultationen.

Uddannelser

At ville være konsulentbranchens forandringskatalysator forpligter, ikke mindst i uddannelsen af andre konsulenter. 

Ydelser

For joint action er indstillingen det væsentlige; procesfaglighed er ikke en ydelse, det er en identitet, et levet liv, en profession.

Forskning

Forskning er hjertet i joint action. Lysten til forskning næres af en passion for at udvikle og udfordre det procesfaglige felt. 

”Ledelse handler i bund og grund om at skabe resultater gennem gensidig dialog, meningsskabelse og fokus på at invitere til bedre sociale verdener”
Partner
Morten Bertelsen
"Det konsultative arbejde drejer sig for mig om at hjælpe mennesker og organisationer til øget bevidstgørelse og refleksion omkring egne mål, visioner, arbejdsgange og valg."
Konsulent, formidler og redaktør
Julie Nørgaard
"Ledelse handler om bevægelse, ikke om dominans! At observere, lytte og ikke mindst lære er det moderne ledere skal kunne. Dygtige ledere som har lært at mestre nysgerrighedens disciplin, har et helt team, en hel afdeling, en hel organisation bag sig, hvilket kan omsættes til organisatorisk momentum!"
Chefkonsulent
Niels Buch Bergmann
“Jeg ser ikke noget højere formål med at være leder end at give folk en oplevelse af frihed. At vinde sin frihed er tæt forbundet med at finde sin egen vej, at komme til at mærke sig selv i relation til sig selv, til sine kolleger, til professionen og klienterne.”
Adm. direktør og stifter af joint action
Jacob Storch

Nyeste publikationer

Som et led i vores forskning, vil der løbende blive udgivet artikler fra fakultetet i joint action. 
Download dem gratis her på siden.

21. februar 2018 // Artikel
Af
Jacob Storch og Carsten Hornstrup
Et systemisk fundament for relationel praksis - tre generationer af relations-forståelse

Uddrag fra artiklen: Gennem de seneste år har vi gennem vores egen forskning og praksis arbejdet med at videreudvikle systemisk inspireret teori og praksis (Hornstrup & Johansen 2013, Storch 2012, 2015). Vi har bl.a. været involveret i en lang række projekter, hvor fokus har været på ledelse af de komplekse tværgående opgaver, har været i fokus

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
14. november 2017 // Artikel
Af
Carsten Hornstrup
Uddrag fra: Udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog

Uddraget handler om udviklingssamtaler i grupper – udvikling gennem dialog som I mange organisationer spiller en vigtig strategisk rolle, når det gælder om at udvikle og synliggøre den enkelte medarbejders viden.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...
22. februar 2017 // Artikel
Af
Jacob Storch & Julie Nørgaard
Mod mere og bedre velfærd gennem dialogisk organisationsudvikling
God erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune

Årets første nummer af Relationel Praksis er denne gang et temanummer med titlen: “MOD MERE OG BEDRE VELFÆRD GENNEM DIALOGISK ORGANISATIONSUDVIKLING”.

Temanummeret er dedikeret til at beskrive de gode erfaringer fra et stort udviklingsprojekt i Billund Kommune – „Sammen finder vi ud af det“. Med ambitionen om at skabe et nyt samarbejde med borgere og andre aktører, bidrager „Sammen finder vi ud af det“ til udviklingen af en ny velfærdstænkning og –praksis i kommunen, hvor borgerens ønsker til eget liv og egne kompetencer er blevet sat i centrum for den kommunale indsats.

Som altid er Relationel Praksis skabt som inspiration til praktikere fra praktikere inden for ledelse og organisationsudvikling – understøttet af relevante teoretiske modeller og perspektiver. Vi er stadig af den overbevisning, at praksis og teori – forskning og praksis bør ses som to sider af samme sag.

Hent hele artiklen gratis!
Indtast din emailadresse i feltet nedenfor og få tilsendt artiklen som PDF

Er du ikke tilmeldt netværket og joint actions nyhedsmail, vil du blive bedt om at tilmelde dig, inden artiklen kan sendes til dig. Det tager kun få minutter, og du er derefter sikret aktuelle nyheder fra vores vidensdeling.

God læselyst! Vi håber, at læsestoffet vil vække nysgerrighed og lyst til at læse videre. Du vil finde mange andre lignende artikler her på siden, og du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os med spørgsmål!

Jeg giver samtidig tilladelse til at bla bla...

For at få adgang til joint actions vidensdatabase, skal du tilmelde dig joint action news som er vores nyhedsbrev. 
Efter tilmelding har du via din e-mailadresse mulighed for at hente artikler.